Între cei doi parteneri ai unui DUO nu se poate să nu existe viaţă, deoarece într-un DUO partenerii sunt egali ca importanţă. O competiţie este dorinţa celor doi interpreţi de a face întotdeauna artă adevărată – Suzana Szörenyi

În zi întâi de septembrie 2013, la ora când soarele se ridica pe cer, una din razele sale a învăluit şi călăuzit spiritul Suzanei Szörenyi în tărâmul liniştii şi al luminii. Născută în Bucureşti, la 23 octombrie 1929, a plecat la Budapesta la vârsta primei copilării, unde a urmat cursurile elementare şi liceul în limba maghiară. A studiat pianul şi a fost membră a corpului de balet format din copii la Opera din capitala Ungariei. Deoarece în Ungaria începuse deja pogromul contra evreilor, se va întoarce în ţara natală, după ce a urcat singură treptele Gestapo-ului din Budapesta, pentru a-şi cere documentele de repatriere.

Ajunsă în Bucureşti, se înscrie la nou înfiinţatul Conservator. Aici i-a avut mentori pe eminenta profesoară Duşi Mura – la pian, pe Dagobert Buchholz – renumit pianist şi pedagog de marcă în domeniul acompaniamentului, pe compozitorul Tudor Ciortea la forme muzicale. În paralel a urmat cursurile liceale în limba română.

Îşi începe cariera didactică la clasa de Lied a profesorului Dagobert Buchholz, clasă a cărei conducere a preluat-o din anul 1963. Ulterior, a condus disciplina Acompaniament pentru pianişti până la retragerea sa din activitate în anul 2010, parcurgând toate treptele carierei didactice.

Generaţiile de studenţi pe care i-a format sunt greu de numărat, iar foştii discipoli sunt vârfuri ale vieţii artistice şi pedagogice din România şi de pe alte meridiane ale globului.

De-a lungul existenţei sale, pianista Suzana Szörenyi a susţinut şi o intensă activitate artistică. A debutat într-un recital la Ateneul Român în anul 1946. Primul succes internaţional l-a constituit diploma obţinută la concursul din cadrul Festivalului Internaţional al Tineretului şi Studenţilor de la Berlin, în 1951.

De atunci, şi-a desfăşurat cariera artistică atât ca solistă în concerte şi recitaluri, cât şi ca acompaniatoare a celor mai valoroşi cântăreţi şi instrumentişti români, precum şi a multor interpreţi renumiţi din străinătate. Printre ei: Magda Ianculescu, Dan Iordăchescu, Ladislau Konya, Pompei Hărăşteanu, Octav Enigărescu, Martha Kessler, Teodora Lucaciu, Vladimir Orlov, Irina Arhipova, Andrzej Hiolsky, Heinrich Schiff, Hilda Jerea, Cornelia Bronzetti şi mulţi, mulţi alţii.
Sunt de amintit prezenţele sale în Franţa, Elveţia, Germania, Ungaria, Polonia, Rusia, Bulgaria etc., fie în cadrul unor concursuri internaţionale ca acompaniatoare, fie ca interpret – solist. A avut numeroase apariţii în programele Radiodifuziunii şi Televiziunii Române. Numele Suzanei Szörenyi apare pe coperta a cinci discuri Electrecord cu lucrări pianistice, două discuri cu repertoriu de lied (în compania Emiliei Petrescu şi a Marthei Kessler) şi un CD editat în Japonia cu Dansurile Româneşti de Dinu Lipatti, având-o ca parteneră pe Hilda Jerea.

Este de menţionat realizarea integralei creaţiei enesciene pentru pian la 4 mâini în compania pianistului Corneliu Rădulescu. Activitatea excepţională a Suzanei Szörenyi a fost recunoscută prin numeroase diplome şi distincţii, dintre care amintim: Ordinul Naţional Serviciu credincios în grad de Cavaler – în anul 2004, Diploma de Excelenţă a Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti în anul 2013, Diploma Fundaţiei Mihail Jora. Biografia sa figurează în cea de-a zecea ediţie a Lexiconului Internaţional Who’s Who in Music and Musician’s Directory.

Artistul Suzana Szörenyi a întruchipat ambele laturi: de creator şi de preţuitor al esteticului în domeniul pe care îl profesa în formele diverse ale vieţii, descoperind în fiecare clipă partea frumoasă a existenţei umane, înnoindu-se perpetuu printr-o tinereţe şi curiozitate nestinse şi neatinse de rutină: un om modern, cu o sete neţărmurită de informaţie. Mai mult decât un pianist şi profesor de excepţie, Doamna a cultivat asiduu prietenia într-o lume săracă afectiv. Dumnezeu i-a iubit pe toţi cei cărora generozitatea ei cu totul aparte le-a atins şi luminat existenţa. Model de demnitate, Suzana Szörenyi a fost o Doamnă a vremurilor revolute, trăind după un sistem de valori astăzi tot mai rar întâlnite – abnegaţia şi dăruirea fără rezerve, practicând exerciţiul constant al disciplinei şi autodisciplinei

Steluţa Radu & Viorica Rădoi – Membri fondatori