Concursul Internațional de Duo Suzana Szörenyi 2019 are următoarele secțiuni:

 • Duo pianistic la patru mâini
  • categoria A
  • categoria B
 • Duo pianistic la două piane
 • Duo voce - pian
 • Duo Hobby
  • categoria AMATORI - ansamblul în care ambii parteneri sunt amatori
  • categoria MIXT - ansamblul format dintr-un amator şi un profesionist

Sunt considerați amatori, concurenții care nu sunt înscrişi într-o formă de învăţământ muzical acreditată. Nu poate fi înscris la categoria amatori un absolvent al unui institut de învățământ superior muzical.

REGULI GENERALE

ÎNSCRIERE
Concursul Internațional de Duo Suzana Szörenyi 2019 este deschis tuturor participanților, fără deosebire de cetățenie.

Data limită de înscriere este 1 iulie 2019.

Înscrierea pentru toate secțiunile concursului se face online pe site-ul concursului prin completarea formularului:
https://www.concursul-suzanaszoerenyi.ro/inscriere/ în limba română
https://www.concursul-suzanaszoerenyi.ro/application/ în limba engleză

Documentele care vor fi încărcate în formularul de înscriere pentru fiecare membru al duoului sunt:
– un scurt curriculum vitae
– o copie a actului de naştere și a actului de identitate
– o fotografie recentă a fiecărui membru al duoului
– dovada studiilor urmate: diplomă sau adeverinţă de elev/student
– pentru concurenții amatori de la secţiunea Duo Hobby o declaraţie pe proprie răspundere, a fiecărui concurent în parte, care să ateste că nu este înscris într-o formă de învăţământ muzical acreditată.
– dovada de plată a taxei de înscriere

IMPORTANT:
Documentele de înscriere în concurs trebuie să fie însoțite de o înregistrare video cu durata de 10-15 minute, care să conțină un repertoriu la alegerea candidaților.
Înregistrările video vor fi încărcate nelistat pe Youtube, iar linkul aferent acestora va fi inserat în formularul de înscriere, în rubrica corespunzătoare.
Fiecare lucrare trebuie sa fie înregistrată dintr-o singură captare (fără editare).
Se recomandă insistent ca figura candidatului să fie vizibilă în orice moment și ca unghiul camerei să fie fix.
Se recomandă, de asemenea, ca sunetul să fie înregistrat profesional.
Lucrările interpretate în înregistrarea video pot fi incluse de candidați în cadrul etapelor concursului.

Sunt exceptați de această preselecție concurenții înscriși la secțiunile Duo pianistic patru mâini - categoria A și Duo Hobby – Amatori sau Mixt.

Admiterea în concurs se va realiza pe baza acestor înregistrări, care vor fi evaluate de Juriu.
Rezultatele preselecției vor fi anunțate până la data de 25 iulie 2019, pe site-ul concursului. Ulterior, concurenții selectați vor primi prin e-mail confirmarea de participare la concurs.

Pianiştii au posibilitatea să se înscrie, simultan, la mai multe secţiuni ale concursului. În această situaţie se va completa câte un formular de înscriere diferit şi se va achita taxa de participare aferentă pentru fiecare secţiune în parte.

Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere fiecare candidat confirmă că este de acord cu Regulamentul concursului în toate detaliile sale. Versiunea în limba română a Regulamentului Concursului este etalon în cazul tuturor interpretărilor.

Completarea și trimiterea formularului de înscriere constituie consimţământul concurenţilor pentru înregistrarea audio şi video a etapelor concursului şi cesionarea drepturilor conexe către organizatori.

TAXA DE ÎNSCRIERE
Taxa de înscriere este de 160 Euro plus taxele bancare pentru fiecare duo.

Plata taxei în euro (sau echivalentul în Lei la cursul BNR din ziua plăţii) se achită în contul:

Banca: CREDIT EUROPE BANK, sucursala Magheru
Cod SWIFT/BIC: FNNB ROBU
Beneficiar cont: ASOCIAŢIA MAJURA CHRIST, CUI 29444010

Pentru plata în euro:
Cod IBAN: RO52FNNB001603037182EU01

Pentru plata în lei:
Cod IBAN: RO95FNNB001603037182RO01

cu precizarea: Taxă de înscriere Concurs

Pentru Categoria A de la secţiunea Duo pianistic – patru mâini taxa de înscriere este de 140 Euro plus taxele bancare pentru fiecare duo.

Pentru Secțiunea Duo Hobby, taxa de înscriere este de 120 Euro plus taxele bancare pentru fiecare duo.

IMPORTANT
Pentru toate secţiunile din concurs la care taxa de înscriere este 160 Euro plus taxele bancare per duo, candidaţii care se vor înscrie până la data de 1 iunie 2019 vor beneficia de o reducere de 10% rezultând o taxă de înscriere de 144 Euro plus taxele bancare per duo.

Taxele şi comisioanele bancare vor fi suportate de către participanţi, astfel încât cuantumul taxei de înscriere să rămână intact.

Taxa de participare nu se returnează în cazul eliminării în urma desfășurării preselecției, în cazul retragerii sau a neprezentării la concurs.

Candidaţii vor suporta cheltuielile de transport, cazare şi masă pe perioada concursului (vezi Informații utile).

ALTE PRECIZĂRI
Intrarea în concurs se face în ordinea stabilită prin tragerea la sorți.
La solicitare, organizatorii vor stabili ordinea de intrare în concurs ţinând seama de confesiunea religioasă a unor concurenţi.
Participarea finaliștilor la Gala de premiere este obligatorie.

Pentru informaţii suplimentare, sunați la:
+40 730 556254 sau +40 736 388671 sau +40 726 585458 sau scrieți la adresa: contact@concursul-suzanaszoerenyi.ro

JURIU
Juriul decide câștigătorii pentru fiecare secțiune a concursului.
Deciziile Juriului sunt irevocabile.
Juriul îşi rezervă dreptul de a nu acorda toate premiile sau de a suplimenta numărul de premii acordate (după caz), la fiecare secțiune în parte.

PREMII
Valoarea totală a premiilor este de 30.000 Euro impozabili.
Detalii pe site la PREMII.

La fiecare secţiune sau categorie, cu excepţia Duo Hobby, se acordă:

Premiul I și participare în MAJURA DUO FESTIVAL 2020
Premiul II
Premiul III

Pentru fiecare categorie de la secţiunea Duo Hobby se acordă câte un singur premiu.

PREMII SPECIALE
Premiul pentru cea mai bună interpretare a unui lied pe versuri de un poet maghiar acordat de Institutul Cultural Maghiar Balassi din Bucureşti
Premiul Pascal Bentoiu pentru cea mai bună interpretare a unui lied românesc acordat de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România
Premiul publicului
Premiul Juriului consultativ al studenţilor din Universitatea Națională de Muzică din București
alte premii
Diplome de finalist
Diplome de participare

REGULAMENTUL CONCURSULUI

Secțiunea DUO PIANISTIC – PATRU MÂINI
Concursul se desfăşoară pe parcursul a trei etape: Etapa I, Semifinala şi Finala.
În fiecare etapă, se acceptă o singură transcripție.

Categoria A

Nu are loc la această ediție

Categoria B
Duouri formate din membri a căror vârstă însumată nu depăşeşte 75 de ani la data desfăşurării concursului.

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI
27 septembrie 2019, ora 10:00 – Tragerea la sorți
29 septembrie 2019 – Etapa I
1 octombrie 2019 – Semifinala
4 octombrie 2019 – Finala
6 octombrie 2019 – Gala de premiere

PROGRAM DE CONCURS
Etapa I:
– O lucrare clasică la alegerea candidaților
– Piesa românească impusă, câștigătoare a Concursului de Compoziție MAJURA 2018. Partitura poate fi descărcată aici:
Sebastian ANDRONE - Efectus Papilio

Notă:
Durata totală a repertoriului din Etapa I trebuie să fie de 20-25 minute.

Semifinala:
– Program liber la alegerea concurenților, care să cuprindă cel puțin două lucrări de stiluri diferite, dintre care una integral.

Notă:
Durata totală a repertoriului din Semifinală trebuie să fie de 30-35 minute.

Finala:
– Fr. Schubert – Fantezia pentru pian la 4 mâini, în fa minor, D 940
– O lucrare sau mai multe la alegerea candidaților.

Notă:
Durata totală a repertoriului din Finală trebuie să fie de 40-45 minute.

Secțiunea DUO VOCE - PIAN

Nu are loc la această ediție

Secțiunea DUO PIANISTIC – DOUĂ PIANE
Concursul se desfăşoară pe parcursul a trei etape: Etapa I, Semifinala şi Finala.
În fiecare etapă, se acceptă o singură transcripție.

Duouri formate din membri a căror vârstă însumată nu depăşeşte 75 de ani la data desfăşurării concursului.

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI
27 septembrie 2019, ora 10:00 – Tragerea la sorți
28 septembrie 2019 – Etapa I
2 octombrie 2019 – Semifinala
5 octombrie 2019 – Finala
6 octombrie 2019 – Gala de premiere

PROGRAM DE CONCURS
Etapa I:
– O lucrare (sau părți de lucrare), la alegerea candidaților
– Piesa românească impusă. Puteți descărca partitura aici:
G. Enescu – Variațiuni pentru două piane pe o temă originală, op. 5

Notă:
Durata totală a repertoriului din Etapa I trebuie să fie de 20-25 minute.

Semifinala:
– Program liber la alegerea concurenților, care să cuprindă două sau mai multe lucrări de stiluri diferite, dintre care una integral.

Notă:
Durata totală a repertoriului din Semifinală trebuie să fie de 30-35 minute.

Finala:
– W. A. Mozart – Sonata în re major KV 448
– O lucrare sau mai multe la alegerea candidaților.

Notă:
Durata totală a repertoriului din etapa Finală trebuie să fie de 40-45 minute.

Secțiunea DUO HOBBY
Această secţiune cuprinde două categorii:
Duo Hobby Amatori - ambii parteneri sunt amatori
Duo Hobby Mixt - un amator şi un profesionist

Pentru ambele categorii ale acestei secțiuni sunt admise următoarele tipuri de duo-uri:

Duo pianistic la patru mâini
Duo pianistic la două piane
Duo voce - pian
Duo pian și alt instrument

Pentru această secțiune concursul se desfăşoară într-o singură etapă.
Această secţiune este fără limită de vârstă.

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI
2 octombrie 2019, ora 10:00 – Tragerea la sorți
3 octombrie 2019 – Etapa unică
6 octombrie 2019 – Gala de premiere

PROGRAM DE CONCURS
Repertoriul va include cel puţin două lucrări din epoci diferite la libera alegere a concurenților, dintre care una integral.

Notă:
Durată totală a programului va fi de 20-25 de minute.

NOTĂ
Organizatorii își rezervă dreptul de a opera modificări în programarea desfășurării concursului ca urmare a apariției unor situații neprevăzute.