Reguli generale de organizare:

 1. Pianiştii au posibilitatea să se înscrie, simultan, la mai multe secţiuni ale concursului. În această situaţie se va completa câte un formular de înscriere diferit şi se va achita taxa de participare aferentă pentru fiecare secţiune în parte.
 2. Completarea și trimiterea formularului de înscriere constituie consimţământul concurenţilor pentru înregistrarea audio şi video a etapelor concursului şi cesionarea drepturilor conexe către organizatori.
 3. Participarea laureaţilor la Gală este obligatorie şi cu titlu benevol (fără onorariu).
 4. La solicitare, organizatorii vor stabili ordinea de intrare în concurs ţinând seama de confesiunea religioasă a unor concurenţi.
 5. Sunt consideraţi amatori, concurenţii care nu sunt înscrişi într-o formă de învăţământ muzical acreditat sau nu au absolvit o formă de învăţământ muzical superior, acreditat.
 6. DUO HOBBY AMATORI este ansamblul în care ambii parteneri sunt amatori.
 7. DUO HOBBY MIXT este ansamblul format dintr-un profesionist şi un amator.
 8. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne sunaţi la numărul de telefon (+40) 746 923 426 sau să ne scrieţi la adresa contact@concursul-suzanaszoerenyi.ro

Premii:
Valoarea totală a premiilor – 30.000 Euro impozabili.
La fiecare secţiune sau categorie, cu excepţia DUO HOBBY, se acordă:
– Premiul I
– Premiul II
– Premiul III
Premii speciale:

 • Premiul pentru cea mai bună interpretare a unui lied pe versuri de un poet maghiar acordat de Institutul Cultural Maghiar Balassi din Bucureşti
 • Premiul Pascal Bentoiu pentru cea mai bună interpretare a unui lied românesc acordat de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România
 • Premiul publicului
 • Premiul Juriului consultativ al studenţilor din Universitatea Națională de Muzică din București
 • alte premii
 • Diplome de finalist
 • Diplome de participare

Pentru fiecare categorie de la secţiunea DUO HOBBY se acordă câte un singur premiu.

Note:
– Deciziile Juriului sunt irevocabile.
– Juriul îşi rezervă dreptul de a nu acorda toate premiile sau de a suplimenta numărul de premii acordate (după caz), la fiecare secţiune în parte.

Secțiuni:
DUO PIANISTIC – PATRU MÂINI
Regulament:
Această secţiune cuprinde două categorii de vârstă:
Categoria A: Duouri formate din membri a căror vârstă însumată nu depăşeşte 30 ani la data desfăşurării concursului.
Categoria B: Duouri formate din membri a căror vârstă însumată nu depăşeşte 75 de ani la data desfăşurării concursului.

 1. Taxa de înscriere în concurs este de 100 Euro pentru categoria A şi 160 Euro pentru categoria B (sau echivalentul în Lei la cursul BNR din ziua plăţii) per duo.
 2. Data limită a înscrierii este 15 iulie 2019.
 3. Concursul se desfăşoară pe parcursul a trei etape: Etapa eliminatorie, Semifinala şi Finala.
 4. În fiecare etapă, se acceptă o singură transcripție.

Program de concurs:
CATEGORIA A

 1. Etapa eliminatorie:

– O lucrare clasică (sau părți de lucrare).
Notă: Durata totală a repertoriului din etapa eliminatorie trebuie să fie de 3-8 minute.

 1. Semifinala:

– Două lucrări sau părți de lucrări de stiluri diferite, altele decât cele interpretate în etapa eliminatorie.
Notă: Durata totală a repertoriului din etapa eliminatorie trebuie să fie de 8-12 minute.

3. Finala:
– Program la alegerea concurenților, în cadrul căruia se poate repeta o singură lucrare din etapele anterioare.
Notă: Durata totală a repertoriului din etapa finală trebuie să fie de 10-15 minute.

CATEGORIA B

 1. Etapa eliminatorie:

– O parte de lucrare clasică la alegerea candidaților

– Piesa românească impusă, câștigătoare a Concursului de Compoziție „Majura”, 2018.
Notă: Durata totală a repertoriului din etapa eliminatorie trebuie să fie de 15-18 minute.

 1. Semifinala:

– Program liber la alegerea concurenților, care să cuprindă două lucrări de stiluri diferite, dintre care una integral.
Notă: Durata totală a repertoriului din semifinală trebuie să fie de 15-20 minute.

3. Finala:
– Fr. Schubert – Fantezia pentru pian la 4 mâini, în fa minor, D 940.
– O lucrare la alegerea candidaților.
Notă: Durata totală a repertoriului din etapa finală trebuie să fie de 30-35 minute.

DUO PIANISTIC – DOUĂ PIANE
Regulament

 1. Vârsta însumată a membrilor duoului nu trebuie să depăşească 75 de ani.
 2. Taxa de înscriere la concurs este de 160 Euro (sau echivalentul în Lei la cursul BNR din ziua plăţii) per duo.
 3. Data limită a înscrierii este 15 iulie 2019.
 4. Concursul se desfăşoară pe parcursul a trei etape: Etapa eliminatorie, Semifinala şi Finala.

Program de concurs:

 1. Etapa eliminatorie:

– O lucrare (sau părți de lucrare), la alegerea candidaților

– Piesa românească impusă, câștigătoare a Concursului de Compoziție „Majura”, 2018.
Notă: Durata totală a repertoriului din etapa eliminatorie trebuie să fie de 20 minute.

 1. Semifinala:

– Program liber la alegerea concurenților, care să cuprindă două lucrări de stiluri diferite, dintre care una integral.
Notă: Durata totală a repertoriului din semifinală trebuie să fie de 20-25 minute.

3. Finala:
– W. A. Mozart – Sonata în re major KV448.
– O lucrare la alegerea candidaților.
Notă: Durata totală a repertoriului din etapa finală trebuie să fie de 35-40 minute.

DUO LIRIC CAMERAL
Regulament:

 1. Concursul este deschis duourilor pian-voce, compuse din concurenți a căror vârsta însumată nu trebuie să depăşească 75 de ani, până la data desfăşurării concursului.
 2. Taxa de înscriere în concurs este de 160 Euro (sau echivalentul în Lei la cursul BNR din ziua plăţii), per duo.
 3. Data limită a înscrierii este 15 iulie 2019.
 4. Concursul se desfăşoară pe parcursul a trei etape: Etapa eliminatorie, Semifinala şi Finala.
 5. Interpretarea textului poetic în limba originală este obligatorie.

Program de concurs:

 1. Etapa eliminatorie:

– Piesă impusă: Liedul românesc, câștigător al Concursului de Compoziție „Majura”, 2018.
– Patru lieduri de compozitori diferiți, dintre care cel puțin unul romantic, la libera alegere a concurenților.
Notă: Durata maximă a repertoriului din această etapă trebuie să fie de 20 minute.

 1. Semifinala:

– Patru lieduri:

 • Un lied clasic din creația următorilor compozitori: J. Haydn, W. A. Mozart, L. v Beethoven
 • Un lied românesc (inclusiv prelucrări de folclor).
 • Un lied pe versuri originale în limba maghiară. Puteți să descărcați câteva exemple aici:
 1. Bela Bartok – 8 Cantece maghiare
 2. Bela Bartok – 20 Ungarische Volkslieder
 3. FARKAS Ferenc
 4. Kadosa Pal
 5. KODALY Zoltan
 6. SZERVANSZKY Endre
 • O romanță rusă.
 • O melodie franceză.
 • Un lied german (exceptând creația clasică).

Notă: Durata maximă a repertoriului din această etapă trebuie să fie de 25 minute.

3. Finala:
– Fr. Schubert – Auf dem Wasser zu singen, D774.
– Un ciclu de lieduri integral sau un grupaj de lieduri din același ciclu.
Notă: Durata maximă a repertoriului din etapa finală trebuie să fie de 40 minute.
Notă: Repertoriul prezentat în această etapă poate cuprinde două lucrări interpretate în etapele anterioare.

DUO HOBBY
Regulament:
Această secţiune cuprinde două categorii:
Categoria A: DUO HOBBY AMATORI – Duouri ai căror membri sunt amatori (nu sunt înscriși într-o formă de învățământ muzical acreditat sau nu au absolvit o formă de învățământ muzical superior acreditat).
Categoria B: DUO HOBBY MIXT – Duouri formate dintr-un amator și un profesionist.

 1. Pentru ambele categorii ale acestei secțiuni sunt admise următoarele tipuri de duo-uri:
 • Duo pianistic la patru mâini
 • Duo pianistic la două piane
 • Duo pian-voce
 • Duo pian și alt instrument
 1. Această secţiune este fără limită de vârstă.
 2. Pentru această secțiune concursul se desfăşoară pe parcursul unei singure etape.
 3. Taxa de înscriere la concurs este de 100 Euro (sau echivalentul în Lei la cursul BNR din ziua plăţii) per duo.
 4. Data limită a înscrierii este 15 iulie 2019.

Program de concurs:
Repertoriul va include cel puţin două lucrări din epoci diferite la libera alegere a concurenților, dintre care una integral.
Notă: Durată totală a programului va fi de 15-25 de minute.