Formular înscriere concurs Suzana Szörenyi

Toate câmpurile sunt obigatorii

MEMBRU 1 DUO
MEMBRU 2 DUO

Notă: Fiecare membru al duoului trebuie să completeze formularul.

Documentele care vor fi încărcate în formularul de înscriere pentru fiecare membru al duoului sunt:
– un scurt curriculum vitae
– o copie a actului de naştere și a actului de identitate
– o fotografie recentă a fiecărui membru al duoului
– dovada studiilor urmate: diplomă sau adeverinţă de elev/student
– pentru concurenții amatori de la secţiunea Duo Hobby o declaraţie pe proprie răspundere, a fiecărui concurent în parte, care să ateste că nu este înscris într-o formă de învăţământ muzical acreditată.
– dovada de plată a taxei de înscriere

Taxa de înscriere este de 160 Euro plus taxele bancare pentru fiecare duo.

Plata taxei în euro (sau echivalentul în Lei la cursul BNR din ziua plăţii) se achită în contul:

Banca: CREDIT EUROPE BANK, sucursala Magheru
Cod SWIFT/BIC: FNNB ROBU
Beneficiar cont: ASOCIAŢIA MAJURA CHRIST, CUI 29444010

Pentru plata în euro:
Cod IBAN: RO52FNNB001603037182EU01

Pentru plata în lei:
Cod IBAN: RO95FNNB001603037182RO01

cu precizarea: Taxă de înscriere Concurs

Pentru Categoria A de la secţiunea Duo pianistic – patru mâini taxa de înscriere este de 140 Euro plus taxele bancare pentru fiecare duo.

Pentru Secțiunea Duo Hobby, taxa de înscriere este de 120 Euro plus taxele bancare pentru fiecare duo.

IMPORTANT

Pentru toate secţiunile din concurs la care taxa de înscriere este 160 Euro plus taxele bancare per duo, candidaţii care se vor înscrie până la data de 1 iunie 2019 vor beneficia de o reducere de 10% rezultând o taxă de înscriere de 144 Euro plus taxele bancare per duo.

Taxele şi comisioanele bancare vor fi suportate de către participanţi, astfel încât cuantumul taxei de înscriere să rămână intact.

Taxa de participare nu se returnează în cazul eliminării în urma desfășurării preselecției, în cazul retragerii sau a neprezentării la concurs.

Candidaţii vor suporta cheltuielile de transport, cazare şi masă pe perioada concursului (vezi Informații utile).