Formular înscriere concurs Suzana Szörenyi
IMPORTANT: Documentele de înscriere în concurs trebuie să fie însoțite de o înregistrare video cu durata de 10-15 minute, care să conțină un repertoriu la alegerea candidaților. Înregistrările video vor fi încărcate nelistat pe Youtube, iar linkul aferent acestora va fi inserat în formularul de înscriere, în rubrica corespunzătoare.

Admiterea în concurs se va realiza pe baza acestor înregistrări, care vor fi evaluate de un Juriu alcătuit din personalități ale vieții muzicale românești. Rezultatele preselecției vor fi anunțate până la data de 1 august 2019, atât pe site-ul concursului cât și via e-mail.

Documentele de înscriere care vor fi încărcate în formular sunt:
– un scurt curriculum vitae
– o copie a actului de naştere sau a actului de identitate
– o fotografie recentă a fiecărui membru al duoului
– dovada studiilor urmate: diplomă sau adeverinţă de elev/student
– pentru secţiunea DUO HOBBY o declaraţie pe proprie răspundere, a fiecărui concurent în parte, care să ateste că nu este înscris într-o formă de învăţământ muzical acreditat
– dovada de plată a taxei de înscriere

Taxa de înscriere este de 160 Euro pentru fiecare duo. Plata taxei (sau echivalentul în Lei la cursul BNR din ziua plăţii) se achită în contul:

Banca: CREDIT EUROPE BANK, sucursala Magheru
Cod SWIFT/BIC: FNNB ROBU
Beneficiar cont: Asociaţa Majura Christ, CUI 29444010

Pentru plata în euro:
Cod IBAN: RO52FNNB001603037182EU01

Pentru plata în lei:
Cod IBAN: RO95FNNB001603037182RO01

cu precizarea: Taxă de înscriere Concurs

Pentru Categoria A de la secţiunea Duo pianistic – patru mâini, precum și pentru Secțiunea Duo HOBBY, taxa de înscriere este de 100 Euro pentru fiecare duo.

IMPORTANT
– Data limită a înscrierii este 15 iulie 2019.
– Candidaţii care se vor înscrie până la data de 15 iunie 2019 vor beneficia de o reducere de 10%. Această facilitate este valabilă pentru toate secţiunile din concurs la care taxa de înscriere este 160 Euro, rezultând o taxă de înscriere de 144 Euro per duo.
– Taxele şi comisioanele bancare vor fi suportate de către participanţi, astfel încât cuantumul taxei de înscriere să rămână intact!
– Taxa de participare nu se returnează în cazul eliminării în urma desfășurării preselecției, în cazul retragerii, neprezentării la concurs sau al descalificării din cauza dosarului incomplet.
– Candidaţii îşi vor suporta singuri cheltuielile de cazare şi masă pe perioada concursului (vezi Informații utile)
– Dosarele incomplete sau completate cu greşeli atrag descalificarea automată a concurenţilor.