Notă: Fiecare membru al duoului trebuie să completeze formularul.

Documentele care vor fi încărcate în formularul de înscriere pentru fiecare membru al duoului sunt:
– un scurt curriculum vitae
– o copie a actului de naştere și a actului de identitate
– o fotografie recentă a fiecărui membru al duoului
– dovada studiilor urmate: diplomă sau adeverinţă de elev/student
– dovada de plată a taxei de înscriere

Taxa de înscriere este de 100 Euro plus taxe bancare pentru fiecare membru al duoului profesionist.

Pentru Secțiunea Hobby taxa de înscriere este de 75 euro.

Plata taxei în euro (sau echivalentul în Lei la cursul BNR din ziua plăţii) se achită în contul:
Banca:
CREDIT EUROPE BANK
sucursala Magheru
Cod SWIFT/BIC: FNNB ROBU
Beneficiar cont: ASOCIAŢIA MAJURA CHRIST
CUI 29444010

Pentru plata în euro:
Cod IBAN: RO52FNNB001603037182EU01
Pentru plata în lei:
Cod IBAN: RO95FNNB001603037182RO01
cu precizarea: Taxă de înscriere Concurs

IMPORTANT

Taxele şi comisioanele bancare vor fi suportate de către participanţi, astfel încât cuantumul taxei de înscriere să rămână intact.
Taxa de participare nu se returnează în cazul retragerii sau a neprezentării la concurs.
Candidaţii vor suporta cheltuielile de transport, cazare şi masă pe perioada concursului (vezi Informații utile).

 

 

Formular înscriere concurs

TOATE CÂMPURILE SUNT OBIGATORII, EXCEPTÂND CÂMPUL CU LINK-UL

MEMBRU 1 DUO 
MEMBRU 2 DUO